कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
सुरज अयार्ल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ९८५१२५३०९९
रामचन्द्र लामिछाने रामचन्द्र लामिछाने कार्यक्रम अधिकृत प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा ९८५१२०८५४४
९८४१५८४००९ उपेन्द्र प्याकुरेल सूचना अधिकारी सूचना तथा संचार प्रविधि शाखा(सूचना प्रविधि अधिकृत) likhu.nuwakot@gmail.com ९८४१५८४००९
बसन्त पाेखरेल ना.सु प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा ९८५११४७३०५
सुमन तामाङ लेखापाल आर्थिक प्रशासन इकाइ ९८५११०६६५०
शैलेन्द्र पाण्डे शैलेन्द्र प्रकास पाण्डे सव इन्जिनियर पुर्वधार विकास तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा ९८४९६९८७३५
रामेश्वर नेपाल रामेश्वर नेपाल सव ओभरसियर पुर्वधार विकास तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा ९८५१०५१५५६