जन निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको सपथ ग्रहण तथा अभिनन्दन कार्यक्रम