FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Invitation for Bids

८०/८१ 01/10/2024 - 11:21 PDF icon Invitation for Bids

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना

८०/८१ 01/09/2024 - 10:36 PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना

औषधी खरिदको शिलवन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना

८०/८१ 01/08/2024 - 10:02 PDF icon औषधी खरिदको शिलवन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना

८०/८१ 11/02/2023 - 13:03 PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना

Invitation for Bids

८०/८१ 08/29/2023 - 07:57 PDF icon Invitation for Bids

आ.व. २०८०।०८१ कोे लागि, ढुंगा, बालुवा, गिटी, ग्राभेल, रोडा, स्लेट ढुंगा लगायतका नदीजन्य सामाग्रीको संकलन तथा विक्रि कर एवं कवाडि तथा अन्य सामाग्रीहरुको निकासी कर उठाउने ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी सूचना

८०/८१ 08/02/2023 - 11:20 PDF icon आ.व. २०८०।०८१ कोे लागि, ढुंगा, बालुवा, गिटी, ग्राभेल, रोडा, स्लेट ढुंगा लगायतका नदीजन्य सामाग्रीको संकलन तथा विक्रि कर एवं कवाडि

सिलबन्दी दरभाउ पेश गर्ने सूचना

७९-८० 01/25/2023 - 13:21 PDF icon सिलबन्दी दरभाउ पेश गर्ने सूचना

औषधी खरिदको शिलवन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना

७९-८० 01/19/2023 - 11:16 PDF icon औषधी खरिदको शिलवन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना

Notice for Addendum

७९।८० 12/06/2022 - 16:17 PDF icon Notice for Addendum

Invitation for Bids

७९-८० 08/29/2022 - 12:01 PDF icon Invitation for Bids

Pages