FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना

०७८।०७९ 12/03/2021 - 11:41 PDF icon आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना

Invitation of Bids

७७/७८ 06/08/2021 - 12:08 PDF icon Invitation of Bids

आन्तरिक आयको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 06/04/2021 - 13:18 PDF icon आन्तरिक आयको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

आ.व. २०७७।०७८ कोे लागि, ढुंगा, बालुवा, गिटी, ग्राभेल, रोडा, स्लेट ढुंगा लगायतका नदीजन्य सामाग्रीको संकलन तथा विक्रि कर एवं कवाडि तथा अन्य सामाग्रीहरुको निकासी कर उठाउने ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 11/19/2020 - 11:38 PDF icon आ.व. २०७७।०७८ कोे लागि, ढुंगा, बालुवा, गिटी, ग्राभेल, रोडा, स्लेट ढुंगा लगायतका नदीजन्य सामाग्रीको संकलन तथा विक्रि कर एवं कवाडि

Invitation for Bids

७७/७८ 09/29/2020 - 16:45 PDF icon Invitation for Bids

Invitation for Bids for the Upgrading of Dhikure- Piple- Bagarbazar- Pangdure- Dhamala Gaun- Phalante Road

७५/७६ 07/26/2019 - 11:40 PDF icon Invitation for Bids for the Upgrading of Dhikure- Piple- Bagarbazar- Pangdure- Dhamala Gaun- Phalante Road

आ.व. २०७६।०७७ कोे लागि, ढुंगा, बालुवा, गिटी, ग्राभेल, रोडा, स्लेट ढुंगा लगायतका नदीजन्य सामाग्रीको संकलन तथा विक्रि कर एवं कवाडि तथा अन्य सामाग्रीहरुको निकासी कर उठाउने ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी सूचना

७५/७६ 07/02/2019 - 13:44 PDF icon आ.व. २०७६।०७७ कोे लागि, ढुंगा, बालुवा, गिटी, ग्राभेल, रोडा, स्लेट ढुंगा लगायतका नदीजन्य सामाग्रीको संकलन तथा विक्रि कर एवं कवाडि

Notice for the procurement of 4WD Hardtop Jeep

७५/७६ 02/19/2019 - 13:39 PDF icon सूचना

Invitation for Bids

७५/७६ 01/28/2019 - 11:25 PDF icon Invitation for Bids

Invitation for Bids for Supply and Delivery of Electrical poles and ACSR Conductor for Rural Electrification

७५/७६ 12/27/2018 - 13:35 PDF icon सूचना

Pages