FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सिलबन्दी दरभाउ पेश गर्ने सूचना

७९-८० 01/25/2023 - 13:21 PDF icon सिलबन्दी दरभाउ पेश गर्ने सूचना

औषधी खरिदको शिलवन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना

७९-८० 01/19/2023 - 11:16 PDF icon औषधी खरिदको शिलवन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना

Notice for Addendum

७९।८० 12/06/2022 - 16:17 PDF icon Notice for Addendum

Invitation for Bids

७९-८० 08/29/2022 - 12:01 PDF icon Invitation for Bids

आ.व. २०७९।०८० कोे लागि, ढुंगा, बालुवा, गिटी, ग्राभेल, रोडा, स्लेट ढुंगा लगायतका नदीजन्य सामाग्रीको संकलन तथा विक्रि कर एवं कवाडि तथा अन्य सामाग्रीहरुको निकासी कर उठाउने ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी सूचना

०७८।०७९ 06/22/2022 - 12:12 PDF icon आ.व. २०७९।०८० कोे लागि, ढुंगा, बालुवा, गिटी, ग्राभेल, रोडा, स्लेट ढुंगा लगायतका नदीजन्य सामाग्रीको संकलन तथा विक्रि कर एवं कवाडि

सिलबन्दी दरभाउ पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

०७८।०७९ 03/25/2022 - 14:04 PDF icon सिलबन्दी दरभाउ पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना

०७८।०७९ 12/03/2021 - 11:41 PDF icon आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना

Invitation of Bids

७७/७८ 06/08/2021 - 12:08 PDF icon Invitation of Bids

आन्तरिक आयको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 06/04/2021 - 13:18 PDF icon आन्तरिक आयको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

आ.व. २०७७।०७८ कोे लागि, ढुंगा, बालुवा, गिटी, ग्राभेल, रोडा, स्लेट ढुंगा लगायतका नदीजन्य सामाग्रीको संकलन तथा विक्रि कर एवं कवाडि तथा अन्य सामाग्रीहरुको निकासी कर उठाउने ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 11/19/2020 - 11:38 PDF icon आ.व. २०७७।०७८ कोे लागि, ढुंगा, बालुवा, गिटी, ग्राभेल, रोडा, स्लेट ढुंगा लगायतका नदीजन्य सामाग्रीको संकलन तथा विक्रि कर एवं कवाडि

Pages