FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
लिखु गाउँपालिका शिक्षा ऐन, २०८० ८०/८१ 04/12/2024 - 13:32 PDF icon लिखु गाउँपालिका शिक्षा ऐन, २०८०
‍‍लिखु गाउँपालिकाको स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ०७८।०७९ 09/22/2021 - 14:18 PDF icon ‍‍लिखु गाउँपालिकाको स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८
लिखु गाउँपालिका मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ ०७८।०७९ 09/22/2021 - 14:16 PDF icon लिखु गाउँपालिका मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८
लिखु गाउँपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ०७८।०७९ 09/22/2021 - 14:16 PDF icon लिखु गाउँपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८
लिखु गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ०७८।०७९ 09/22/2021 - 14:14 PDF icon लिखु गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८
लिखु गाउँपालिकाको कार्यसञ्चासलन निर्देशिका, २०७८ ०७८।०७९ 09/22/2021 - 14:12 PDF icon लिखु गाउँपालिकाको कार्यसञ्चासलन निर्देशिका, २०७८
लिखु गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७८ ०७८।०७९ 09/13/2021 - 14:12 PDF icon लिखु गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७८
लिखु गाउंपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७८ ०७८।०७९ 09/13/2021 - 14:04 PDF icon लिखु गाउंपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७८
लिखु गाउँपालिकाको वर्षात्को समयमा बगेर आउने नदीजन्यपदार्थ (वालुवा) को व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ ०७८।०७९ 09/13/2021 - 13:03 PDF icon लिखु गाउँपालिकाको वर्षात्को समयमा बगेर आउने नदीजन्यपदार्थ (वालुवा) को व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८
लिखु गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७४ ७४/७५ 09/13/2021 - 13:00 PDF icon लिखु गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७४

Pages