FAQs Complain Problems

समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाँउपालिका बाेर्डकाे बैठक नं ३९ काे निर्णाय

७६/७७ 09/26/2019 - 11:00 PDF icon गाँउपालिका बाेर्डकाे बैठक नं ३९ काे निर्णाय

गाँउपालिका बाेर्डकाे बैठक नं ३८ काे निर्णाय

७५/७६ 07/26/2019 - 11:55 PDF icon गाँउपालिका बाेर्डकाे बैठक नं ३८ काे निर्णाय

गाँउपालिका बाेर्डकाे बैठक नं ३७ काे निर्णाय

७५/७६ 07/26/2019 - 11:54 PDF icon गाँउपालिका बाेर्डकाे बैठक नं ३७ काे निर्णाय

गाँउपालिका बाेर्डकाे बैठक नं ३६ काे निर्णाय

७५/७६ 07/26/2019 - 11:53 PDF icon गाँउपालिका बाेर्डकाे बैठक नं ३६ काे निर्णाय

गाँउपालिका बाेर्डकाे बैठक नं ३५ काे निर्णाय

७५/७६ 07/26/2019 - 11:52 PDF icon गाँउपालिका बाेर्डकाे बैठक नं ३५ काे निर्णाय

गाँउपालिका बाेर्डकाे बैठक नं ३४ काे निर्णाय

७५/७६ 07/26/2019 - 11:51 PDF icon गाँउपालिका बाेर्डकाे बैठक नं ३४ काे निर्णाय

गाँउपालिका बाेर्डकाे बैठक नं ३३ काे निर्णाय

७५/७६ 06/12/2019 - 13:17 PDF icon बैठक ३३.pdf

गाँउपालिका बाेर्डकाे बैठक नं ३२ काे निर्णाय

७५/७६ 06/12/2019 - 13:16 PDF icon बैठक ३२.pdf

गाँउपालिका बाेर्डकाे बैठक नं ३१ काे निर्णाय

७५/७६ 06/12/2019 - 13:15 PDF icon बैठक ३१.pdf

गाँउपालिका बाेर्डकाे बैठक नं ३० काे निर्णाय

७५/७६ 06/12/2019 - 13:14 PDF icon बैठक ३०.pdf

Pages