FAQs Complain Problems

समाचार

कर तथा शुल्कहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.ब २०८०।०८१ को लागी कर तथा शुल्कहरु ८०/८१ 07/17/2023 - 15:01 PDF icon आ.ब २०८०।०८१ को लागी कर तथा शुल्कहरु
आ.ब २०७८।०७९को लागी कर तथा शुल्कहरु ०७८।०७९ 09/21/2018 - 14:20 PDF icon आ.ब २०७८।०७९को लागी कर तथा शुल्कहरु
सेवा शुल्क दस्तुर ७४/७५ 05/15/2018 - 12:52 PDF icon अनुसूची १०.pdf
पार्किङ शुल्क ७४/७५ 05/15/2018 - 12:49 PDF icon अनुसूची ९.pdf
बहाल बिरौट शूल्कका दरहरु ७४/७५ 05/15/2018 - 12:46 PDF icon अनुसूची ८.pdf
मनोरञ्जन करका दरहरु ७४/७५ 05/15/2018 - 12:44 PDF icon अनुसूची ७.pdf
विज्ञापन करका दरहरु ७४/७५ 05/15/2018 - 12:37 PDF icon अनुसूची ६.pdf
सवारी साधन करका दरहरु ७४/७५ 05/15/2018 - 12:34 PDF icon अनुसूची ५.pdf
जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु करका दरहरु ७४/७५ 05/15/2018 - 12:32 PDF icon अनुसूची ४.pdf
व्यवसाय करको दररेट ७४/७५ 05/15/2018 - 12:25 PDF icon अनुसूची ३.pdf

Pages